Coaching

Als je naar een coach gaat, heb je al een belangrijke keuze gemaakt. Vaak is dat een keuze uit onvrede; je hebt ergens last van, je wilt iets niet meer. Je wilt niet meer energie steken in piekeren, worstelen, twijfelen, ergeren.

• Je raakt uitgeput, omdat je zoveel dingen moet
• Je piekert over je toekomst
• Je worstelt met een conflict
• Je twijfelt aan de zin van waar je mee bezig bent
• Je ergert je aan het feit dat je zo weinig invloed hebt

 
Die last kun je uit de weg ruimen, je kunt de last ook serieus nemen; aandacht geven en onderzoeken om van te leren. In plaats van alleen de last van iets te ervaren leer je bij ZIPP aandacht te geven aan wat om aandacht vraagt.

Wat wil je?

Je kunt echter niet alles en iedereen naar je hand zetten. Je kunt wel kiezen om je te richten op wat je wel wilt: hoe je wilt zijn, wat voor jou, in jouw omgeving, echt belangrijk, zinvol en inspirerend is.

Waar ben je goed in?

Welk pad je vervolgens kiest, is mede afhankelijk van waar je goed in bent en hoe je jouw kwaliteiten wilt inzetten.

Hoe kies je?

Die keuzes maken en er naar handelen moet je zelf doen. Onderzoeken wat mogelijk is hoef je niet alleen te doen. In een coachingstraject word je daarbij ondersteund en gestimuleerd.

Als je kiest voor coaching bij ZIPP, kies je voor een vorm van begeleiding waarbij we samen onderzoeken wat jij nodig hebt om te doen wat zinvol en inspirerend is in relatie met jouw omgeving. Zo creëren we nieuw perspectief.

Na een traject met ZIPP:
• Focus je op waar je goed in bent en plezier in hebt
• Doe je wat je wilt, niet alleen wat je moet
• Groeit je zelfvertrouwen
• Heb je plezier in wat je doet
• Maak je gemakkelijk contact met wie en wat er voor jou
toe doet
• Ga je energiek aan de slag om te realiseren wat je wilt