Over ZIPP

marjolein2De drijvende kracht achter ZIPP is
Marjolein Boom, coach, gestalttherapeut en communicatietrainer

Ik begeleid mensen die worstelen met het maken van een keuze. Ik help ze om naast verstand ook gevoel en verbeeldingskracht aan te spreken en zich in verschillende opties in te leven. Door te spelen met alternatieven, leer je aspecten ervan anders te waarderen en met elkaar te verbinden.
 
Het resultaat is dat je nieuwe mogelijkheden ontdekt waardoor je met plezier, inspiratie en vertrouwen tot keuzes komt. Dit proces geeft je houvast en maakt je daadkrachtig en energiek. 

Meer mogelijk maken door uiteenlopende mogelijkheden te verbinden. Dat is wat mij drijft in mijn werk.

 
In 2003 ben ik met ZIPP gestart vanuit de overtuiging dat er meer mogelijk is dan we vaak denken. Ik heb dat in mijn eigen leven en werk voor het eerst ervaren tijdens een belangrijk keuzeproces. Sinds ik in coaching en training mensen begeleid, ben ik hiervan steeds meer overtuigd geraakt.

Ik word in het algemeen beschouwd als creatief, innovatief, rijk aan verbeelding, enthousiast, meelevend, origineel en behulpzaam. Aldus de feedback van mensen uit mijn omgeving via e-Interplace. Het is een online instrument waarmee je onderzoekt waar je goed in bent. Klik hier als je geïnteresseerd bent om ook zo’n onderzoek te doen.

Verbeeldingskracht biedt mij ruimte en mogelijkheden om zaken van verschillende kanten te bekijken, mij in te leven in andere mensen, nieuwe ideeën te creëren en te leren en ontwikkelen. In mijn werk gebruik ik die kracht graag als middel om nieuwe inzichten te krijgen.
Ik heb ook een analytische, talige, doelgerichte kant. Die helpt mij om alert en nuchter te blijven, niet alles voor waar aan te nemen en door te vragen.

Samen kun je meer bereiken dan ieder individueel, daarvan ben ik overtuigd. Steeds word ik in mijn werk verrast door de unieke oplossingen die we ontdekken. Het blijkt dat iedereen die in huis heeft, maar daarvan niet altijd gewaar is.

Zie mijn LinkedIn voor meer informatie over mij en mijn werk.

Ik stimuleer mensen graag om te doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Dan ben je ook voor je omgeving het meest waardevol.

 
Opleiding
Ik ben opgeleid als logopedist en werkte in het onderwijs en de gezondheidzorg met kinderen en volwassenen met communicatieproblemen als gevolg van taalstoornissen.

Om ook mijn creatieve kant te ontwikkelen voltooide ik opleidingen tot gestalttherapeut (bij Multi di Mens) en communicatietrainer (Hogeschool Rotterdam) en veel bijscholing op het gebied van creatief (beeld) denken, trainen en begeleiden.

Kompas coaching Schouten & Nelissen
Masterclass Belbin Teamrol Management* CMB, Rob Groen
Voice Dialogue en dramatechnieken Het Balkon / Schouten & Nelissen
Leergang Coachen van Veranderprocessen Deïnthe veranderkunde
Mindfulness Schouten & Nelissen
RET Basic Schouten & Nelissen
Masterclass Beelddenken COCD, Ghislaine Bromberger
Groepsdynamica Instituut voor Communicatie, Kortrijk, België
Werken met verhalen en
metaforen (1 + 2)
Phoenix opleidingen
Basiscursus Imaginatie
+ Imaginatie-vaardigheden

Basisopleiding Creatief Denken

Procesgroep imaginatie

School voor Imaginatie,
COCD, Edegem, België

*Bevoegd om de Belbin Interplace en testserie af te nemen:
Interplace (zelfperceptie en 360 graden feedback). Klik hier voor meer informatie

 
Werk
Als coach ben ik verbonden met Schouten &Nelissen en als trainer/persoonlijk loopbaanbegeleider werk ik op contractbasis voor de opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool.